KRST KARDANA 7,5C SA PROLAZNIM RUPAMA

KRST KARDANA 7,5C SA PROLAZNIM RUPAMA

Opis

4 šolje sa kandžama(dužina krsta sa kandžastim šoljama 130,2 mm,rastojanje centra rupa na kandžastoj šolji 49,2 mm,širina klina na kandžastoj šolji 15,7 mm,prečnik prolazne rupe na kandžastim šoljama 10,7 mm ,rastojanje centra rupa na 2 naspramne  kandžaste šolje 103,4 mm).

Slika je informativnog karaktera.