KRST KARDANA 2C SA PROLAZNIM RUPAMA

KRST KARDANA 2C SA PROLAZNIM RUPAMA

Opis

4 šolje sa kandžama(ugradna dužina krsta sa kandžastim šoljama 79,2 mm,rastojanje centra rupa na kandžastoj šolji 33,3 mm,širina klina na kandžastoj šolji 9,7 mm,prečnik prolazne rupe na kandžastoj šolji 8,7 mm ,rastojanje centra rupa na 2 naspramne  kandžaste šolje 59,4 mm).

Slika je informativnog karaktera.