KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 45×126 Original

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 45×126 Original

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 8 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 45 mm dužine 125 mm LIBHER,Renault.

Slika je informativnog karaktera.

Originalni deo.