KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 50×152 Original Elbe

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 50×152 Original Elbe

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 8 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 50 mm dužine 152 mm .

Slika je informativnog karaktera.

Originalni deo.