KRST KARDANA 4C SA PROLAZNIM RUPAMA

KRST KARDANA 4C SA PROLAZNIM RUPAMA

Opis

4 šolje sa kandžama(ugradna dužina krsta sa kandžastim šoljama 108 mm,rastojanje centra rupa na kandžastoj šolji 36,6 mm,širina klina na kandžastoj šolji 9,7 mm,prečnik rupe za vijak u kandžastoj šolji 8,75 mm ,rastojanje centra rupa na 2 naspramne  kandžaste šolje 87,4 mm).

Slika je informativnog karaktera.