KRST KARDANA 7C SA PROLAZNIM RUPAMA

KRST KARDANA 7C SA PROLAZNIM RUPAMA

Opis

4 šolje sa kandžama(ugradna dužina krsta sa kandžastim šoljama 148,3 mm,rastojanje centra rupa na kandžastoj šolji 49,3 mm,širina klina na kandžastoj šolji 15,7 mm,prečnik rupe za vijak u kandžastoj šolji 13,5 mm ,rastojanje centra rupa na 2 naspramne  kandžaste šolje 117,3 mm).

Slika je informativnog karaktera.