KRST KARDANA 8C SA PROLAZNIM RUPAMA

KRST KARDANA 8C SA PROLAZNIM RUPAMA

Opis

4 šolje sa kandžama( ugradna dužina krsta sa kandžastim šoljama 206,2 mm,rastojanje centra rupa na kandžastoj šolji 49,3 mm,širina klina na kandžastoj šolji 15,7 mm,prečnik prolazne rupe na kandžastim šoljama 13,5 mm ,rastojanje centra rupa na 2 naspramne  kandžaste šolje 174,8 mm).

Slika je informativnog karaktera.