KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 30×86,7

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 30×86,7

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 7 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 30 mm dužine 86,7 mm MULTICAR.