KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 32×82 Original KRAMER

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 32×82 Original KRAMER

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 7 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 32 mm dužine 82 mm KRAMER.

Slika je informativnog karaktera.

Originalni deo.