KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 35×87

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 35×87

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 7 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 35 mm dužine 87 mm .

Slika je informativnog karaktera.

Originalni deo.