KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 40×107

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 40×107

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 8 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 40 mm dužine 107 mm .