KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 42×110

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 42×110

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 7 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 42 mm dužine 110 mm.