KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 27×81,8

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 27×81,8

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 6,4 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 27 mm dužine 81,8 mm CASE,NEW HOLLAND.