KRST KARDANA 8,5C SA PROLAZNIM RUPAMA

KRST KARDANA 8,5C SA PROLAZNIM RUPAMA

Opis

4 šolje sa kandžama(ugradna dužina krsta sa kandžastim šoljama 165,1 mm,rastojanje centra rupa na kandžastoj šolji 71,4 mm,širina klina na kandžastoj šolji 15,7 mm,prečnik prolazne rupe na kandžastim šoljama 13,5 mm,rastojanje centra rupa na 2 naspramne kandžaste šolje 124  mm).

Slika je informativnog karaktera.