KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 34×96

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 34×96

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 6,5 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 34 mm dužine 96 mm.