KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 38×107

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 38×107

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 7,5 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 38 mm dužine 107 mm MAN;MB.