KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 35×96,5 UNIMOG

KRST KARDANA SA SMAKNUTIM KRACIMA ZA POLUOSOVINE 35×96,5 UNIMOG

Opis

Krst kardana sa smaknutim kracima za 8 mm iz ose simetrije, prečnika šolje 35 mm dužine 96,5 mm UNIMOG.

Slika je informativnog karaktera.

Originalni deo.